خیریه نیکوکاری کاظمیه مفتخر است که در حال حاضر بیش از 250 خانواده را تحت پوشش خود قرار داده است. همچنین خیریه نیکوکاری کاظمیه به نیازمندان بدون بهره وام می دهد.

از فعالیت های دیگر این خیریه تاج گل تسلیت به منظور کمک هزینه ای برای کمک به نیازمندان در تغذیه، کمک هزینه جهازیه و ...است.

 

به امید اینکه دست به دست هم دهیم تا دنیایی بدون فقر و برابری داشته باشیم.

فروشگاه
0 علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من