راه های ارتباطی با ما

شما می توانید از طریق این صفحه با ما ارتباط داشته باشید. در این راستاهرگونه  انتقادات و پیشنهادات خود را در با ما به اشتراک بگذارید.

تلفن تماس:

09134064765

09354064765

آدرس :

استان اصفهان،محله آبشار، آپادانا دوم (خيابان 15 خرداد)، خیریه نیکوکاری کاظمیه

ارسال پیام از طریق فرم